Background1
Background2

EttevõttestTänaseid kodanikke huvitab rohkem kui kunagi varem keskkonna olukord ning üha rohkem teadvustatakse keskkonna mõju meie ja tulevaste põlvede elukvaliteedile. Projekteerime eelkõige energiatõhusaid ka. passiivmaju. Propageerime taastuvenergia kasutust, CO₂ emissiooni piiramist ning kliimasõbralikku lähenemist. Seepärast oleme loonud 2012. aastal ettevõtte ja keskendunud kõige selgemini taastuvenergia seadmete ning tehnoloogia alase informatsiooni vahendamisele ning juurutamiseks. Edendame rahvusvahelist koostööd vastavate seadme ning tehnoloogia vahendamiseks. Konsulteerime hoonete energiatõhususe parandamise osas. Koostame keskkonda säästva ja parandavate suunitlusega projektide, korraldame projektide rahastamise. Hindame projekte jätkusuutliku kasvu seisukohalt lähtudes.

contact3
contact4
Background3

Konsultatsioon

 • Energiatõhususe alane nõustamine.
 • Energiatõhususe alane optimeerimine kulutõhususe põhimõttel (leitakse optimaalsed kulutõhususe poole pealt välispiirete soojustuse paksused, akende U-arvud ja päikeseläbivused, soojusallikad jne).
 • Maasoojusvahetite dimensioneerimine (energiavaiad, vertikaalsed puuraugud).
 • Optimaalse maasoojuspumba võimsuse määramine (dünaamilise simulatsiooni teel).
 • Suvise ülekuumenemise vältimine (dünaamilise simulatsiooni teel).
 • Jahutusvõimsuste määramine ruumipõhiselt (dünaamilise simulatsiooni teel).
 • Energiaarvutused dünaamilises simulatsiooni tarkvaras.

Background4

Projekteerimine

 • Kütte projekteerimine
 • Ventilatsiooni projekteerimine
 • Jahutuse projekteerimine
 • Õhukonditsioneerimise lahendamine
 • Kanalisatsiooni ja veevarustuse projekteerimine
 • Energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamine
 • Detailplaneeringute koostamine
Background5